Condicions generals de venda

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Les presents condicions generals de venda, regulen el procés de venda en línia de la web www.carlit.cat (en endavant CARLIT), titularitat de ARTESANIES CARLIT S.A.

 

 

Productes, Serveis, Preus i Tarifes
Els productes que s’ofereixen a CARLIT, juntament amb les seves característiques i preu apareixeran en pantalla. El preu dels productes pot estar indicat per unitats, per pes o fraccions de pes. En qualsevol dels tres casos l’usuari indica la quantitat requerida incrementant unitàriament fins arribar a les unitats desitjades de compra. Per facilitar aquest procés en productes pesables s’indica el pes aproximat per unitat. En qualsevol cas, el preu final exacte aplicat a cada comanda i per tant, l’imputat en el tiquet de compra serà el registrat en el moment de la preparació de la comanda per part del nostre personal de Picking, motiu pel qual hi poden haver petites diferències en el preu final. Els preus indicats en pantalla són en euros i inclouen l’IVA i qualsevol altre impost que fos d’aplicació, i seran en tot moment els vigents.

Les imatges que acompanyen els productes ofertats són il·lustratives. En qualsevol cas, CARLIT actualitza la seva web, perquè el títol i la descripció coincideixin amb la fotografia del producte ofertat.

Recomanem que es llegeixi sempre detingudament les etiquetes, advertiments i instruccions de l’embalatge del producte abans d’utilitzar-lo o consumir-lo, ja que inclou informació detallada i actualitzada sobre aquest.

CARLIT, podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos en la Web, entenent-se, llevat que es disposi una altra cosa, que els nous productes es regiran pel que disposen en els Termes i Condicions Generals vigents en cada moment.

CARLIT, es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes que s’ofereixen al web per motius de disponibilitat, temporalitat o modificacions en l’assortiment de productes en el servei de venda online.

Un cop registrat l’Usuari, i per procedir a la compra de Productes, haurà d’afegir els productes que es desitgen adquirir a la Cistella de la Compra, segons les indicacions recollides en pantalla. Un cop escollits els productes, es validarà la data i franja horària de lliurament i s’acceptarà la compra, la qual cosa suposa la lectura i acceptació irrevocable de tots i cadascun dels termes presents i condicions generals, així com, si s’escau, de les condicions particulars existents, les quals seran informades a l’Usuari abans d’acceptar la compra dels productes.

La cobertura del servei de lliurament a domicili i compra en línia es troba subjecta a la disponibilitat de cobertura logística que CARLIT tingui en disposició per a cada territori.

Els preus de compra seran els vigents en el moment en què es realitza la comanda.

CARLIT, prèvia comunicació a l’Usuari, es reserva el dret de cancel·lar una comanda si considera que no es donen les condicions adequades per realitzar un transport viable, atès que treballem amb aliments frescos i garantim el no trencament de la cadena de fred durant el transport entre les nostres instal·laccions i el domicili que ens indiqui l’Usuari.

L’Usuari pot cancel·lar la seva comanda fins a 3 dies abans de la data assenyalada per lliurar la mercaderia.

Igualment, CARLIT es reserva el dret a cancel·lar qualsevol comanda quan ho consideri oportú, comunicant a l’Usuari i justificant la decisió de no servir la comanda per causes alienes a la seva voluntat o de força major, com poden ser accidents de trànsit, climatologia adversa o robatoris del transport o de les mercaderies. En aquest casos, donarem opció a l’Usuari de rebre una nova comanda similar tan aviat com es resolguin les causes alienes.

 

Preus dels productes
En tot moment, CARLIT vetllarà per disposar de preus actualitzats a la pàgina web i en les aplicacions per a dispositius mòbils. No obstant això, en determinats casos els preus dels productes publicats a CARLIT podran mostrar variacions respecte els preus dels seus productes en altres establiments.

Si l’USUARI considera que algun producte té un preu inadequat, disposa del compte de correu info@carlit.com per informar-nos-en.

 

Tarifes del servei i transport
El cost del  transport és GRATIS en comandes iguals o superiors a 40€ (Espanya península), en les comandes inferiors 40€ el cost del transport és de 10€ per comanda.

CARLIT es reserva el dret de modificar les tarifes d’enviament. Qualsevol canvi al respecte serà comunicat sempre de forma prèvia a la confirmació de la comanda.

 

Disponibilitat de productes
En cas de no disposar del producte sol·licitat, després d’haver-se realitzat la comanda, CARLIT procedirà a comunicar amb L’USUARI proposant-li la substitució del producte segons les preferències indicades per l’Usuari. En cas contrari o de no poder contactar en el moment de la preparació de la comanda, la comanda quedarà sense servir. En el cas en què el producte sol·licitat i no disponible sigui l’únic de la comanda, es cancel·larà la comanda..

L’Usuari podrà incorporar productes que no figurin llistats a la plataforma web a través de l’apartat de comentaris de la fulla de comandes. La informació nutricional o de salut sobre els productes que puguin sol•licitar-se i que no estiguin llistats a la plataforma, serà la que porta incorporada el propi producte al seu envàs.

 

Política de substitucions
En cas que el producte lliurat per CARLIT arribi en males condicions, l’Usuari podrà enviar una fotografia que mostri el dia i hora de recepció així com el mal estat del producte recepcionat. Podrà enviar-hi via el canal de Whatsapp d’atenció al client o bé via correu electrònic a: carlit@artesaniescarlit.com.
Un cop CARLIT validi que el producte s’ha lliurat en males condicions, procedirà a realitzar un nou enviament amb el producte substituït.

 

Pagament
El pagament dels productes per part de l’Usuari es pot fer mitjançant targeta de crèdit, manifestant que la targeta té fons suficients per cobrir tots els costos que resulten de la compra de productes a través del web. Les targetes bancàries acceptades són Visa, Mastercard, American Express i Discover Card Services.

En el cas que el pagament amb targeta de crèdit no s’accepti per la plataforma de pagament, s’anul·larà la comanda de l’Usuari.

Les dades registrades per CARLIT constitueixen la prova de les transaccions fetes entre CARLIT i els Usuaris. CARLIT confirmarà la seva comanda a través de l’enviament d’un correu electrònic. Per motius de seguretat no es permet la creació de comptes d’usuari a CARLIT mitjançant serveis de correu electrònic temporals com ara, a títol informatiu i no limitatiu, Spamgourmet, 10minutemail, Jetable, Yopmail, Mailcatch, Guerrillamail, etc.

 

Seguretat de pagaments
Per a la seva seguretat CARLIT ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel·la de pagaments. Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l’entitat bancària i, posteriorment, són verificats amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.

Aquest procediment d’introducció de dades està garantit per la tecnologia d’encriptació SSL (Secure Socket Layer) -128 bits, un dels sistemes de protecció més avançats i eficaços actualment disponibles, gràcies al qual, cap tercer tindrà accés via Internet a aquesta informació relativa a les dades bancàries introduïdes per l’Usuari.

Únicament l’Entitat Financera propietària de la passarel·la de pagament té accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que CARLIT no coneix ni registra aquestes dades durant l’operació de pagament ni en qualsevol altre moment.

Per tal de garantir la major seguretat als nostres clients, CARLIT es reserva el dret de sol·licitar els documents corresponents a la identitat i mitjà de pagament de l’Usuari, previ al lliurament de la comanda.

 

Lliurament
El lliurament de productes es limita a Espanya (només península Ibèrica). Les entregues es realitzaran en tres dies (laborables). CARLIT demanarà a l’Usuari que triï el lloc del lliurament, havent d’especificar el seu domicili, oficina o centre on volen que se li lliuri el producte, així com telèfon de contacte.

En cas que l’Usuari faciliti a CARLIT una “direcció de lliurament” que no sigui correcta, CARLIT no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada per l’Usuari registrat, reservant-se el dret d’anul·lar la compra realitzada.

CARLIT es compromet a esforçar-se al màxim per al seu lliurament en temps i forma especificats durant el procés de compra.

El comprador rebrà un correu electrònic després de la confirmació de la comanda al web. Les característiques i condicions de lliurament de la comanda es mostraran també a la pàgina web.

Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte al client en el lloc assenyalat per ell per al lliurament de la comanda en el moment de la seva contractació.

En el supòsit que CARLIT es disposés a fer un lliurament en horari concertat a un Usuari i aquest no estigués present en el moment del lliurament, sense haver-ho comunicat a CARLIT, impedint el lliurament de la mateixa, CARLIT donarà opció a l’usuari a designar, dins del mateix dia, una altra franja horària, sempre que es tingui aquesta disponibilitat a la població on es trobi el seu domicili o bé es reintegrarà l’import de la compra a l’esmentat Usuari, restant en tot cas a l’import corresponent, les despeses que s’haguessin meritat com a conseqüència del transport i / o de la preparació de la compra per part d’aquesta, així com les despeses de devolució. Les despeses del servei de preparació + enviament seran els mostrats a la pàgina web de forma prèvia a la confirmació de la comanda.

En cas que el seu paquet arribi deteriorat o cregui que pot estar malmès el seu contingut, és important que ens indiqui la incidència per email a l’adreça carlit@artesaniescarlit.com, en un termini màxim de 24 hores a partir de la recepció de la mercaderia.

 

Factura de compra

L’Usuari rebrà per email després del lliurament un correu electrònic amb el detall dels productes lliurats, els seus preus, descomptes i despeses del servei de preparació + enviament i l’import total del servei.

L’Usuari que vulgui la factura, l’haurà de sol·licitar prèviament abans de finalitzar la compra. Aquesta li arribarà a l’adreça de correu facilitada en format PDF per a descarregar posteriorment.

 

Cancel·lacions
L’Usuari podrà cancel·lar la seva comanda sense penalització fins a 1 dia abans de l’inici del dia de lliurament de la confirmació de la comanda, trucant al servei d’atenció telefònica de CARLIT al  972 88 11 50.

 

Devolucions
Si quan l’Usuari rep la comanda no queda satisfet, té un termini de tres (3) dies naturals, a comptar des de la data de recepció per executar el dret de devolució, excepte en aquells productes que tinguin un termini de caducitat inferior o hagin de ser conservats en fred i no s’hagués respectat la cadena de fred.

Si el motiu de la devolució és per alguna cosa que no hem fet del tot bé (el producte és defectuós, no és el que l’Usuari havia demanat, etc.), CARLIT es fa càrrec de les despeses de recollida. Si el motiu és un altre (els productes es van servir correctament però no són de l’agrat de l’Usuari), CARLIT abonarà el cost dels productes exceptuant les despeses de la devolució que aniran a càrrec de l’Usuari.

En el cas que CARLIT es disposés a fer un lliurament en un lloc i durant un horari prèviament concertats i confirmats per part d’un Usuari, d’acord al que s’estipula en els presents Termes i Condicions, i el mateix no es trobés en aquest lloc (des d’ara “absència no comunicada”) i durant l’horari prèviament concertats, CARLIT es reserva de forma unilateral, la facultat de reintegrar l’import de la compra a l’esmentat client, restant en tot cas a l’import corresponent, les despeses que s’haguessin meritat com a conseqüència del transport i / o de la preparació de la compra per part d’aquesta, així com les despeses de devolució.

CARLIT només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar, en la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetatge original.
L’enviament s’ha de fer usant la mateixa caixa o sobre que hem enviat, o bé en algun format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat.

Per iniciar el procés de devolució cal que l’Usuari contacti amb CARLIT a través de l’adreça carlit@artesainescarlit.com o bé trucant al 972 88 11 50.

Els béns a retornar estaran, sempre sense haver estat utilitzats, llevat del que disposa l’article 79 del Reial Decret 1/2007, de 16 de novembre.

De conformitat amb la legalitat vigent (article 103 del R. D. Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre), l’anterior no és aplicable, entre d’altres supòsits, a:

Béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, productes oberts i / o consumits parcialment.
Béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
Béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

 

Dret de desistiment
Per exercir el dret de desistiment, cal notificar a ARTESANIES CARLIT S.A. – Colònia Salvador s/n –  17520 PUIGCERDÀ la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca que ho manifesti, (per exemple , una carta enviada per correu postal o bé un correu electrònic a carlit@artesaniescarlit.cat sol·licitant-ho.

Igualment, pot informar-nos del seu dret a desistir del present contracte a través del correu electrònic carlit@artesaniescarlit.com.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

 

INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES E-commerce.

S’informa al comprador de productes d’aquesta web, de l’existència d’una plataforma de resolució de litigis en línia.

Conforme a l’Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:

“La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia”